PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I WIZYJNYCH
MONTAŻ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
POZOSTAŁE USŁUGI
OCHRONA OBIEKTÓW
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
MONITORING WIZYJNY
DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ
GRUPY INTERWENCYJNE
MONITORING ELEKTRONICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
TRANSPORT I KONWOJOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MONITORING POJAZDÓW
ZABEZPIECZENIE IMPREZ
TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I INKASO

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344