OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ
POZOSTAŁE USŁUGI
OCHRONA OBIEKTÓW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I WIZYJNYCH
MONITORING WIZYJNY
MONTAŻ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
GRUPY INTERWENCYJNE
MONITORING ELEKTRONICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
TRANSPORT I KONWOJOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MONITORING POJAZDÓW
ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I INKASO

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344