MONITORING ELEKTRONICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Konsorcjum Ochrony Kopalń oferuje kompleksowy system zabezpieczenia obiektów, łączący niezawodność instalacji elektronicznych ze skutecznością działania wyspecjalizowanych Grup Interwencyjnych. Sygnały generowane przez centrale systemów alarmowych zainstalowanych na chronionych obiektach (uzbrojenie i rozbrojenie systemu, naruszenie strefy chronionej, sygnał napadu, pożar na obiekcie) przesyłane są drogą radiową lub telefoniczną do Centrum Monitoringu. Działające 24 godziny na dobę Grupy interwencyjne podejmują błyskawiczne działania w przypadku odebrania sygnału alarmowego. Naszym atutem jest krótki czas dojazdu Grupy Interwencyjnej do zagrożonych obiektów i duży obszar działania.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

POZOSTAŁE USŁUGI
OCHRONA OBIEKTÓW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I WIZYJNYCH
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
MONITORING WIZYJNY
MONTAŻ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ
GRUPY INTERWENCYJNE
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
TRANSPORT I KONWOJOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MONITORING POJAZDÓW
ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I INKASO

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344