MONITORING WIZYJNY

Systemy monitoringu wizyjnego mają na celu monitorowanie wybranych obszarów i stanowią wsparcie dla służb ochrony fizycznej.Konsorcjum Ochrony Kopalń specjalizuje się w projektowaniu i zabudowie systemów telewizji przemysłowej opartych o najnowsze technologie rejestracji i przesyłu sygnału poprzez sieci światłowodowe i sieci bezprzewodowe. Sygnały z wszystkich kamer i systemów alarmowych są scalane i docierają bezpośrednio do Centrum Monitoringu Wizyjnego. Wykonane przez nas systemy monitoringu funkcjonują na większości śląskich kopalń oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

POZOSTAŁE USŁUGI
OCHRONA OBIEKTÓW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I WIZYJNYCH
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
MONTAŻ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ
GRUPY INTERWENCYJNE
MONITORING ELEKTRONICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
TRANSPORT I KONWOJOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MONITORING POJAZDÓW
ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I INKASO

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344