DEMONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ

Oddział Centrów Demontażowych prowadzi działalność polegającą na przygotowaniu (demontażu) maszyn i urządzeń górniczych przeznaczonych do remontu. Zdemontowane maszyny i urządzenia podlegają ocenie eksperckiej określającej zakres przyszłego remontu po czym przekazywane są do firmy remontowej. Oddział dysponuje pełnym zapleczem logistycznym, warsztatowym, maszynowym i magazynowym, zatrudnia doświadczonych pracowników o najwyższych kwalifikacjach. Działalność demontażowa prowadzona jest na terenie KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej przy ulicy  Ks. Tunkla 112.

 

Kontakt:
(32) 717-45-65,
e-mail: m.pajak@kokzabrze.pl

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

POZOSTAŁE USŁUGI
OCHRONA OBIEKTÓW
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I WIZYJNYCH
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
MONITORING WIZYJNY
MONTAŻ SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
GRUPY INTERWENCYJNE
MONITORING ELEKTRONICZNY SYSTEMÓW ALARMOWYCH
USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
TRANSPORT I KONWOJOWANIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
MONITORING POJAZDÓW
ZABEZPIECZENIE IMPREZ
SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW
TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I INKASO

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344