Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na montaż systemu parkingowego i dzierżawę wraz serwisem kabin sanitarnych.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: montaż sytemu parkingowego i  dzierżawę wraz z serwisem kabin sanitarnych.


Instalacja i całkowite uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych

Przetarg nieograniczony na instalację i całkowite uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych wraz z przyłączeniem dwóch urządzeń transmisji do istniejących systemów sygnalizacji pożarowych w rejonie Ruchów Bielszowice, Halemba i Pokój PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej.


Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań roboczych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ubrań roboczych.


Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344