Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019

Zarząd Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019 i sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań  w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po badanym roku obrotowym dla spółek zależnych:

  • Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowo – Transportowe „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. w 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach, oddzielnie dla każdej
z ww. Spółek,
z adnotacją:

  • „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie”,
  • „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowo – Transportowe „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. w Zabrzu.

Koperty z ofertami należy przesłać lub złożyć w kancelarii Spółki Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lompy 11 (pok. 9) do dnia 8 grudnia 2017r., do godz. 1300.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/717-02-35.

Załącznik

Pełna treść zaproszenia

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

WIĘCEJ PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony na dostawę butów militarnych

Przetarg nieograniczony na dostawę butów militarnych

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.  z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na: dostawę sortów mundurowych dla pracowników Oddziału Ochrony Fizycznej

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sortów mundurowych dla pracowników Oddziału Ochrony Fizycznej

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018 i 2019.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego "Brzegi"

Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. przeznacza do sprzedaży Ośrodek Wypoczynkowy „Brzegi” położony w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344