Zapytanie o cenę na wykonanie stron internetowych Grupy KOK oraz marki Seris.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na wykonanie stron internetowych Grupy KOK  oraz marki Seris.

Wymagania techniczne dotyczące wykonania stron można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 112 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl

Za kontakt z oferentami są odpowiedzialni: Pani Joanna Machura – Błaż tel. 661-290-522 – sprawy techniczne, Pan Tomasz Dudzicz – sprawy formalne. Tel. 661-126-271.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres t.dudzicz@kokzabrze.pl zgodnie z załączonym wzorem Formularza do dnia 20.06.2017 r. do godz. 900.

Oferta powinna być złożona kompleksowo a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2017 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 112.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - Wymagania techniczne

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

 

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

WIĘCEJ PRZETARGÓW

Sprzedaż parkingu w Bieruniu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o ogłasza sprzedaż w trybie piemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Bieruniu przy ul. Granitowej.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego "Brzegi"

Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. przeznacza do sprzedaży Ośrodek Wypoczynkowy „Brzegi” położony w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Zapytanie o cenę na wykonanie stron internetowych Grupy KOK oraz marki Seris.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na wykonanie stron internetowych Grupy KOK  oraz marki Seris.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na leasing samochodów.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing samochodów. 

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy SSWiN

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy SSWiN.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza zapytanie o cenę na dostawę gadżetów reklamowych z logo spółki.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzek z paneli winylowych na korytarzach i klatkach schodowych oraz stopni w budynku w Zabrzu przy ul. Lompy 11

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie posadzek z paneli winylowych na korytarzach i klatkach schodowych oraz stopni w budynku w Zabrzu przy ul. Lompy 11.

Zamówienia na dostawy i usługi, Spółka prowadzi w oparciu o regulamin określający sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień przez Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Pobierz instrukcję

Pobierz regulamin postępowania przy sprzedaży aktywów trwałych

Pobierz regulamin udzielania zamówień

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344