OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

Zarząd Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. świadomy zmieniających się wymagań dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa wprowadził Dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz deklaruje pełne wsparcie dla podejmowanych działań uzasadnionych realizacją celów zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w Spółce w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

Rejestr zbiorów danych osobowych Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. prowadzony jest na podstawie:

- art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135),

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).

 

Miejsce prowadzenia:            41-806 Zabrze , ul. Lompy 11, pok. 220.

Osoba kontaktowa:                Bożena Wróbel – Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Numer telefonu:                     32 717-02-21.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

WIĘCEJ O KOK
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
WŁADZE SPÓŁKI
KIM JESTEŚMY
REFERENCJE I REKOMENDACJE
OFERTY PRACY
UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH
NASI PARTNERZY
SUKCESY SPORTOWE NASZYCH PRACOWNIKÓW
KORZYSTAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU S.A.
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344