INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym przez pojęcie infrastruktury krytycznej należy rozumieć systemy oraz powiązane z nimi funkcjonalnie obiekty, w tym budowlane, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorstw. Konsorcjum Ochrony Kopalń jako firma specjalizująca się w ochronie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie stosuje w swojej działalności standardy wspomagające sprawne funkcjonowanie ochranianej infrastruktury krytycznej oraz wspierające proces zarządzania kryzysowego. Kadra kierownicza Konsorcjum Ochrony Kopalń została merytorycznie przeszkolona (ukończone studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”) do współpracy z administracją publiczną w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W Spółce funkcjonuje system zapewniający bezpieczeństwo informacyjne w zakresie informacji prawnie chronionych, ochrony teleinformatycznej i bezpieczeństwa środków komunikacji.

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

WIĘCEJ O KOK
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
WŁADZE SPÓŁKI
KIM JESTEŚMY
REFERENCJE I REKOMENDACJE
OFERTY PRACY
UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH
NASI PARTNERZY
SUKCESY SPORTOWE NASZYCH PRACOWNIKÓW
KORZYSTAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU S.A.
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344