KORZYSTAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU S.A.

W 2013 roku Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. skorzystało z bezzwrotnego dofinansowania w kwocie 20 000,00 zł przyznanego przez PZU S.A. w ramach prowadzonego przez naszego Ubezpieczyciela funduszu prewencyjnego związanego z poprawą bezpieczeństwa pracy. Powyższe środki Spółka wykorzystała na zakup 13 kamizelek kuloodpornych przeznaczonych dla pracowników Grup Interwencyjnych oraz pracowników Sekcji Konwojowej.

W roku 2014 wartość przyznanego przez PZU S.A. dofinansowania zamknęła się kwotą 40 000,00 zł. Zostało ono wykorzystane na zakup wyposażenia Oddziału Ochrony Przeciwpożarowej (maski i aparaty tlenowe, hełmy strażackie i detektor gazów), Oddziału Centrów Demontażowych (maski zabezpieczające wykorzystywane w pracach demontażowych związanych z piaskowaniem), Oddziału Ochrony Fizycznej (okulary i rękawice taktyczne oraz wyposażenie sali szkoleniowej). Ponadto z przyznanych przez PZU S.A. środków Spółka zakupiła defiblyrator oraz przyrządy do pomiaru natężenia hałasu i oświetlenia.

W 2015 roku Spółka na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganiu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych otrzymała od PZU na Życie S.A. dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów do wykonania instalacji oddymiania kwotę w wysokości 18.696,00 zł brutto. Powyższe dofinansowanie jest kontynuacją korzystania przez Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.

 

Masz pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami

WIĘCEJ O KOK
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
WŁADZE SPÓŁKI
KIM JESTEŚMY
REFERENCJE I REKOMENDACJE
OFERTY PRACY
UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH
NASI PARTNERZY
SUKCESY SPORTOWE NASZYCH PRACOWNIKÓW
KORZYSTAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PREWENCYJNEGO PZU S.A.
INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY

W razie jakichkolwiek sytuacji awaryjnych, prosimy dzwonić pod numer:

Kontakt całodobowy:
(32) 376 - 1000
Pogotowie awaryjne:
696 145 344